Hồ sơ công bố sản phẩm

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO SGS

 

GIẤY CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU

        

 

i-on Life - Nước uống ion kiềm cao cấp