Sản phẩm nước I-on Life

i-on Life nước uống i-on kiềm đầu tiên tại Việt Nam, có tính kiềm tự nhiên như rau xanh giúp Khoẻ Ruột - Mát Da, là món quà cho sức khoẻ.

* Giá cuối cùng có thể thay đổi.

I-ON LIFE 19 LÍT (BÌNH ÚP)

68.000 VNĐ (bình)
Đặt hàng

I-ON LIFE 19 LÍT (BÌNH VÒI THÔNG MINH)

68.000 VNĐ (bình)
Đặt hàng

I-ON LIFE 4.5 LÍT

140.000 VNĐ (4 bình/thùng)
Đặt hàng

I-ON LIFE 1.25 LÍT

135.000 VNĐ (12 chai/thùng)
Đặt hàng

ION LIFE 450 ML

135.000 VNĐ (24 chai/thùng)
Đặt hàng

I-ON LIFE 330ML

120.000 VNĐ (24 chai/thùng)
Đặt hàng